Illustration Rozpoczęcie działalności globalnej

Porozumienie Burmistrzów powstało w 2008 roku w Europie, a jego celem jest skupienie przedstawicieli władz samorządowych, które chcą dobrowolnie podjąć zobowiązanie realizacji unijnych celów w zakresie klimatu i energii oraz wykraczać poza te cele.

Inicjatywa ta nie tylko okazała się pierwszym tego rodzaju oddolnym działaniem związanym z energią i zmianami klimatu, ale także wielkim, wykraczającym poza oczekiwania sukcesem odniesionym w krótkim czasie.

Obecnie skupia ona pond 7000 jednostek administracji lokalnej i regionalnej z 57 krajów, które mogą korzystać z siły, jaką oferuje mający światowy zasięg, zrzeszający wielu interesariuszy ruch oraz stojące za nim wsparcie techniczne i metodologiczne oferowane przez wyspecjalizowane biura.

Globalne Porozumienie Burmistrzów, które rozpocznie działalność 1 stycznia 2017 r. będzie korzystać z doświadczenia pozyskanego przez ostatnie osiem lat w Europie i poza nią oraz kluczowych czynników sukcesu tej inicjatywy: zarządzania oddolnego, wielopoziomowego modelu współpracy oraz kontekstowych ram działania.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Globalnego Porozumienia Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii, należy się zapoznać z często zadawanymi pytaniami lub skontaktować się z regionalnym biurem pomocy Porozumienia:
- Centralne Biuro Pomocy (UE): info@eumayors.eu
- Biuro Pomocy Partnerstwa Wschodniego (CoMO East): info-east@eumayors.eu
- Biuro Pomocy w Regionie Europy Południowej i Morza Śródziemnego (CES-MED): info-south@eumayors.eu
- Biuro Pomocy w Regionie Afryki Subsaharyjskiej (CoMO-SSA): helpdesk@comssa.org

Pozytywny przykład związany z Porozumieniem Burmistrzów

Przewiń w dół i zobacz etapy działań oraz osiągnięcia, jakie udało się zrealizować Porozumieniu Burmistrzów od wprowadzenia tej inicjatywy!

2008

© zdjęcie Nathalie Nizette

Inicjatywa Porozumienia Burmistrzów została uruchomiona przez Komisję Europejską w 2008 roku, a jej celem jest angażowanie i wspieranie burmistrzów, aby podejmowali zobowiązania związane z realizacją unijnych celów w zakresie klimatu i energii.

2011

© zdjęcie Anna Zenzina

Sukces tej inicjatywy wkrótce wykroczył poza oczekiwania i w dalszym ciągu przyciąga kolejne władze lokalne i regionalne w Europie i poza nią. W październiku 2010 r. Porozumienie Burmistrzów skupiało przedstawicieli 2000 miast, co zachęciło Komisję Europejską do rozwinięcia podobnej inicjatywy w krajach unijnego Partnerstwa Wschodniego. Uruchomienie Porozumienia Burmistrzów Wschód miało miejsce w roku 2011, a teraz działa ono w Białorusi, Ukrainie, Mołdawii, Armenii, Gruzji i Azerbejdżanie.

www.soglasheniemerov.eu | info-east@eumayors.eu

2012

© zdjęcie Human Dynamics

W roku 2012 Komisja Europejska rozszerzyła Porozumienie Burmistrzów na region południowy krajów objętych Europejską Polityką Sąsiedztwa, uruchamiając projekt CES-MED. Inicjatywa „Cleaner Energy-Saving Mediterranean Cities” (CES-MED) pomaga władzom miast przystąpić do Porozumienia Burmistrzów oraz podjąć zobowiązanie dotyczące przestrzegania ambitnych zasad zrównoważonego rozwoju. CES-MED dysponuje biurami w Algierii, Egipcie, Izraelu, Jordanii, Libanie, Maroku, Palestynie i Tunezji.

www.ces-med.eu | info-south@eumayors.eu

2014

© zdjęcie Erik Luntang

Komisja Europejska uruchomiła inicjatywę Mayors Adapt. Jej zasady są tożsame z zasadami działania Porozumienia Burmistrzów i jako inicjatywa siostrzana koncentruje się ona na przystosowaniu się do zmian klimatycznych. Inicjatywa Mayors Adapt zachęca samorządy do wykazywania się przywództwem w zakresie takiego przystosowania i wspiera je w opracowywaniu i wdrażaniu strategii przystosowania lokalnego.

mayors-adapt.eu

2015

© zdjęcie Nathalie Nizette

Inicjatywy Porozumienie Burmistrzów i Mayors Adapt oficjalnie połączyły się w czasie ceremonii, która miała miejsce 15 października 2015 r. w Parlamencie Europejskim. Nowe Porozumienie Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii, którego cele i kierunki zostały zdefiniowane wspólnie z miastami w procesie konsultacji, jest bardziej ambitne i ma szerszy zakres. Miasta będące jego sygnatariuszami zobowiązują się teraz do aktywnego wspierania procesu wdrażania unijnego celu polegającego na obniżeniu emisji gazów cieplarnianych do roku 2030 o 40%, zgadzają się przyjąć zintegrowane podejście do ograniczania zmian klimatycznych oraz przystosowywania się do nich oraz zapewnienia dostępu do bezpiecznej, zrównoważonej i ekonomicznej energii dla wszystkich.

Więcej informacji na temat Porozumienia Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii.

© zdjęcie xxx

Kilka tygodni później w czasie szczytu klimatycznego w Paryżu wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Maroš Sefčovič zapowiedział geograficzne rozszerzenie Porozumienia Burmistrzów na rzecz Klimatu i Energii poprzez otwarcie nowych biur regionalnych w Afryce Subsaharyjskiej, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Japonii, Indiach, Chinach oraz Azji południowo-wschodniej.

2016

© zdjęcie epp

W czerwcu 2016 roku dla Porozumienia Burmistrzów zaczęła się nowa, ważna faza w jego historii związana z decyzją o połączeniu sił z inną inicjatywą przedstawicieli miast, jaką jest Compact of Mayors. Wynikająca z tego połączenia inicjatywa „Porozumienie Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii” zostanie oficjalnie uruchomiona w styczniu 2017 roku i stanie się największym ruchem samorządów zobowiązujących się do wykraczania poza krajowe cele dotyczące klimatu i energii. Globalne Porozumienie Burmistrzów, działając w całkowitej zgodzie z celami zrównoważonego rozwoju opublikowanymi przez ONZ oraz zasadami sprawiedliwości klimatycznej, będzie stawiać czoła trzem podstawowym problemom, jakimi są: konieczność ograniczania zmian klimatycznych, przystosowanie się do niekorzystnych skutków zmian klimatycznych oraz powszechny dostęp do bezpiecznych, czystych i ekonomicznych źródeł energii.

Nim to nastąpi, Porozumienie Burmistrzów w dalszym ciągu rozszerza swój zasięg na świecie, otwierając biuro Porozumienia Burmistrzów w regionie Afryki Subsaharyjskiej.

helpdesk@comssa.org

2017
W styczniu 2017 roku nastąpi oficjalna inauguracja Globalnego Porozumienia Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii. Dzięki globalnemu zasięgowi Porozumienie umożliwi lokalnym liderom mówienie jeszcze silniejszym głosem na temat międzynarodowej polityki i działań dotyczących klimatu oraz będzie stanowiło przejaw wspólnego działania na poziomie globalnym.

W pierwszym kwartale 2017 r. zostaną otwarte regionalne biura Porozumienia w Ameryce Północnej, Ameryce Środkowej i regionie Karaibów, Chinach i Azji południowo-wschodniej oraz Japonii, które uzupełnią sieć biur już istniejących.

info@eumayors.eu

Twitter
Dziel się informacjami
za pomocą swojej komórki
Facebook
Dołącz do strony
fanów Porozumienia
Newsletter
Otrzymuj
miesięczny newsletter
Rss feeds
Bądź na
bieżąco
Politycznego wsparcia udziela Komisja Europejska Politycznego wsparcia udziela Komisja Europejska. Strona administrowana przez Biuro Porozumienia.
Aktualności | Kalendarz | Mapa strony | Rss: pomoc | Prawa autorskie | Nota prawna