Illustration Porozumienie Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii

Ogłoszone przez Komisarza Miguela Ariasa Cañete „największą na świecie inicjatywą władz miejskich dotyczącą energii i klimatu”, Porozumienie Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii łączy tysiące przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych, którzy dobrowolnie realizują na swoim terenie europejskie cele klimatyczne i energetyczne.

Nowi sygnatariusze zobowiązują się zredukować emisję CO2 o co najmniej 40% do 2030 roku i wdrożyć zintegrowany program łagodzenia zmian klimatycznych i adaptacji do ich skutków.

PDF - 670.1 kb
Covenant of Mayors for Climate & Energy - Leaflet
Leaflet introducing the Covenant of Mayors for Climate & Energy and the benefits of joining. A high-definition PDF is available upon request.
Send a request.


Nowe założenia działań wspierających integrację i adaptację do roku 2030

Latem 2015 roku, dzięki inicjatywie Komisarza Miguela Ariasa Cañete, Komisja Europejska wraz z Porozumieniem Burmistrzów oraz przy wsparciu Europejskiego Komitetu Regionów uruchomiły procedurę konsultacji, których celem było zapoznanie się z poglądami zainteresowanych podmiotów i instytucji na temat przyszłości Porozumienia Burmistrzów. Odpowiedź była jednogłośna: 97% respondentów domagało się ustalenia nowych celów sięgających poza rok 2020, a 80% odpowiadających chciało, aby te cele ustalono na jeszcze dłuższy okres. Większość respondentów poparła też założenie 40% redukcji emisji CO2 i gazów cieplarnianych do 2030 roku, jak również strategię łagodzenia skutków zmian klimatycznych jako jedno wspólne przedsięwzięcie.

Nowe zintegrowane Porozumienie Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii zostało zapoczątkowane przez Komisję Europejską 15 października 2015 roku podczas uroczystej ceremonii w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Symbolicznie przyjęto trzy filary silniejszego Porozumienia, którymi są łagodzenie skutków, adaptacja oraz bezpieczne, odnawialne i ekonomiczne źródła energii.

Wizja sygnatariuszy

Sygnatariusze popierają wspólną wizję działań do roku 2050: przyspieszenie dekarbonizacji w regionach, którymi zarządzają, umocnienie zdolności adaptacyjnej tych regionów do nieuniknionych skutków zmian klimatycznych, a także zapewnienie mieszkańcom dostępu do bezpiecznych, odnawialnych i ekonomicznych źródeł energii.

Zobowiązania sygnatariuszy

Władze miast, które podpisały te zobowiązania, deklarują wsparcie dla realizacji celów UE w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych o 40% do 2030 roku, a także wdrożenie wspólnej unijnej strategii łagodzenia skutków zmian klimatu i dostosowania się do nich.

W celu przełożenia swoich politycznych zobowiązań na praktyczne cele i projekty, sygnatariusze Porozumienia opracują stanowiącą punkt odniesienia inwentaryzację emisji (BEI BEI A Baseline Emission Inventory (BEI) is a quantification of the amount of CO2 emitted due to energy consumption in the territory of a Covenant signatory within a given period of time – the recommended base year being 1990. It allows to identify the principal sources of CO2 emissions and their respective reduction potentials. ) oraz ocenę zagrożeń wynikających ze zmian klimatycznych i podatności na te zagrożenia. Zobowiązali się także opracować i przedłożyć w ciągu dwóch lat od decyzji lokalnych władz plan działań na rzecz zrównoważonej energii Plan działań na rzecz zrównoważonej energii Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) jest kluczowym dokumentem, w którym sygnatariusze Porozumienia określają, w jaki sposób zamierzają osiągnąć cel w zakresie obniżenia emisji CO2 do 2020 roku. Określa on działania i środki służące osiągnięciu celów, a także ramy czasowe i podział obowiązków. Sygnatariusze Porozumienia moją wolny wybór w zakresie formy planu działań, ale musi być on zgodny z zasadami omówionymi w wytycznych dotyczących planów działań (SEAP). i klimatu (SECAP), w którym zostaną opisane kluczowe działania, jakie zamierzają podjąć w tym zakresie. Strategia dotycząca adaptacji do zmian klimatycznych powinna stanowić część planu SECAP oraz powinna być opracowana i powszechnie zaakceptowana w innym dokumencie (dokumentach). Sygnatariusze mogą samodzielnie wybrać formę opracowania tej strategii. To zdecydowane polityczne zobowiązanie wyznacza początek długoterminowego procesu, w ramach którego miasta będą musiały co dwa lata składać raporty z realizacji projektu i osiąganych postępów.

Retrospekcja: początki inicjatywy Mayors Adapt

Po przyjęciu w 2008 roku pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020, Komisja Europejska powołała Porozumienie Burmistrzów w celu wdrożenia i wsparcia wysiłków lokalnych władz w realizacji polityki odnawialnych źródeł energii.

Porozumienie Burmistrzów to wyjątkowa, oddolna inicjatywa, która z powodzeniem mobilizuje lokalne władze do opracowywania planów działania i kierunkowania przedsięwzięć inwestycyjnych na łagodzenie zmian klimatycznych.

Utworzona w 2014 roku na podwalinach sukcesu Porozumienia Burmistrzów inicjatywa Mayors Adapt została oparta na tym samym modelu zarządzania zachęcającym miasta do podejmowania politycznych zobowiązań i działań zmierzających do przygotowania się na nieuniknione skutki zmian klimatycznych. Na koniec 2015 roku inicjatywa ta została włączona do zintegrowanego Porozumienia Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii, przyjmując unijne cele i zintegrowany program łagodzenia zmian klimatycznych i adaptacji do ich skutków do roku 2030.

Twitter
Dziel się informacjami
za pomocą swojej komórki
Facebook
Dołącz do strony
fanów Porozumienia
Newsletter
Otrzymuj
miesięczny newsletter
Rss feeds
Bądź na
bieżąco
Politycznego wsparcia udziela Komisja Europejska Politycznego wsparcia udziela Komisja Europejska. Strona administrowana przez Biuro Porozumienia.
Aktualności | Kalendarz | Mapa strony | Rss: pomoc | Prawa autorskie | Nota prawna