Koordynatorzy

Prowincje, regiony, ministerstwa, krajowe agencje energetyczne, obszary metropolitalne, związki władz lokalnych… Koordynatorzy Porozumienia są organami administracji publicznej, które mogą zapewnić sygnatariuszom Porozumienia Burmistrzów i przystępującym do niego samorządom strategiczne wytyczne oraz wsparcie techniczne i finansowe.

Poza udzielaniem wsparcia finansowego koordynatorzy Porozumienia pomagają zwykle sygnatariuszom w przeprowadzeniu inwentaryzacji emisji CO2, oceny ryzyka klimatycznego oraz przygotowaniu i wdrażaniu planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu.

- Koordynatorami terytorialnymi Porozumienia są zdecentralizowane władze, jak np. władze regionów, prowincji lub związki władz lokalnych,
- Koordynatorami krajowymi Porozumienia są krajowe instytucje publiczne takie jak ministerstwa lub krajowe agencje energetyczne.

Komisja Europejska uznaje ich za kluczowych sojuszników w zakresie wspierania sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów w dążeniu do realizacji zobowiązań oraz zwiększaniu oddziaływania, jakie może wywierać Porozumienie.


Przystąp jako koordynator


WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE Wyczyść wszystko


208 Znalezione wyniki

Elementy/strona