Sygnatariusze

Porozumienie Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii jest otwarte dla wszystkich władz lokalnych demokratycznie ukonstytuowanych przez wybieralnych przedstawicieli, bez względu na wielkość i stopień wdrożenia zasad dotyczących energii i klimatu.

Lokalne władze sąsiednich małych i średnich społeczności mogą także pod pewnymi warunkami podjąć decyzję o włączeniu się do grupy sygnatariuszy.

Zobowiązania sygnatariuszy Porozumienia są powiązane z ramami polityki klimatyczno–energetycznej Unii Europejskiej: pakiet klimatyczno–energetyczny do roku 2020 obowiązujący sygnatariuszy, którzy przystąpili w latach 2008–2015. i unijne ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030, a także unijna strategia adaptacji do zmian klimatu, obowiązujące sygnatariuszy, którzy przystąpili po roku 2015.

Sygnatariusze Porozumienia zobowiązują się do przyjęcia zintegrowanego podejścia zmierzającego do ograniczenia zmian klimatu i adaptacji do nich. W ciągu dwóch lat od przystąpienia są oni zobowiązani do opracowania planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu zmierzających do ograniczenia emisji CO2 przynajmniej o 40% do roku 2030 oraz zwiększenia odporności na zmiany klimatu.

 

Przystąp jako sygnatariusz


WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE


10591 Znalezione wyniki

Elementy/strona

Sygnatariusze Populacja Zobowiązania Status Data przystąpienia
Atez, ES 215 2030 ADAPT 2020
Beintza-Labaien, ES 220 2030 ADAPT 2020
Betelu, ES 366 2030 ADAPT 2020
Javier, ES 110 2030 ADAPT 2020
Arano, ES 116 2030 ADAPT 2020
Elgorriaga, ES 220 2030 ADAPT 2020
Igantzi, ES 639 2030 ADAPT 2020
Saldias, ES 122 2030 ADAPT 2020
Arantza, ES 597 2030 ADAPT 2020
Imotz, ES 423 2030 ADAPT 2020
Ibargoiti, ES 249 2030 ADAPT 2020
Urraúl Bajo - Urraulbeiti, ES 322 2030 ADAPT 2020
Ezkurra, ES 146 2030 ADAPT 2020
Basaburua, ES 834 2030 ADAPT 2020
Eratsun, ES 151 2030 ADAPT 2020
Pradamano, IT 3600 2030 ADAPT 2020
Urraúl Alto - Urraulgoiti, ES 133 2030 ADAPT 2020
Izagaondoa, ES 176 2030 ADAPT 2020
Urrotz, ES 183 2030 ADAPT 2020
Goizueta, ES 704 2030 ADAPT 2020
Oitz, ES 129 2030 ADAPT 2020
Monreal, ES 478 2030 ADAPT 2020
Araitz, ES 512 2030 ADAPT 2020
Petilla de Aragón, ES 31 2030 ADAPT 2020
Romanzado, ES 175 2030 ADAPT 2020