Sygnatariusze

Porozumienie Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii jest otwarte dla wszystkich władz lokalnych demokratycznie ukonstytuowanych przez wybieralnych przedstawicieli, bez względu na wielkość i stopień wdrożenia zasad dotyczących energii i klimatu.

Lokalne władze sąsiednich małych i średnich społeczności mogą także pod pewnymi warunkami podjąć decyzję o włączeniu się do grupy sygnatariuszy.

Zobowiązania sygnatariuszy Porozumienia są powiązane z ramami polityki klimatyczno–energetycznej Unii Europejskiej: pakiet klimatyczno–energetyczny do roku 2020 obowiązujący sygnatariuszy, którzy przystąpili w latach 2008–2015. i unijne ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030, a także unijna strategia adaptacji do zmian klimatu, obowiązujące sygnatariuszy, którzy przystąpili po roku 2015.

Sygnatariusze Porozumienia zobowiązują się do przyjęcia zintegrowanego podejścia zmierzającego do ograniczenia zmian klimatu i adaptacji do nich. W ciągu dwóch lat od przystąpienia są oni zobowiązani do opracowania planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu zmierzających do ograniczenia emisji CO2 przynajmniej o 40% do roku 2030 oraz zwiększenia odporności na zmiany klimatu.

 

Przystąp jako sygnatariusz


WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE


10295 Znalezione wyniki

Elementy/strona

Sygnatariusze Populacja Zobowiązania Status Data przystąpienia
As Pontes, ES 10138 2030 ADAPT 2020
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, ES 1301 2030 ADAPT 2020
Rios, ES 1516 2030 ADAPT 2020
Russi, IT 12306 2030 ADAPT 2020
Aranarache, ES 85 2030 ADAPT 2020
Szigetszentmiklós , HU 40000 2030 ADAPT 2020
Chocimsk, BY 10218 2030 ADAPT 2020
Sacalaseni, RO 2299 2030 ADAPT 2020
Larraona, ES 103 2030 ADAPT 2020
Cárcar, ES 1039 2030 ADAPT 2020
Castellcir, ES 752 2030 ADAPT 2020
Arnoia, ES 977 2030 ADAPT 2020
Lobios, ES 1768 2030 ADAPT 2020
MENDIGORRIA, ES 1086 2030 ADAPT 2020
Abaigar, ES 87 2030 ADAPT 2020
Arellano, ES 157 2030 ADAPT 2020
Chojniki, BY 18798 2030 ADAPT 2020
QUIROGA, ES 3257 2030 ADAPT 2020
Panton, ES 2539 2030 ADAPT 2020
Gaiarine, IT 6046 2030 ADAPT 2020
Torralba del Río, ES 104 2030 ADAPT 2020
Oleiros, ES 35559 2030 ADAPT 2020
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata, HU 38504 2030 ADAPT 2020
Torres del Río, ES 126 2030 ADAPT 2020
Berezivska amalgamated community, UA 5146 2030 ADAPT 2020