Sygnatariusze

Porozumienie Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii jest otwarte dla wszystkich władz lokalnych demokratycznie ukonstytuowanych przez wybieralnych przedstawicieli, bez względu na wielkość i stopień wdrożenia zasad dotyczących energii i klimatu.

Lokalne władze sąsiednich małych i średnich społeczności mogą także pod pewnymi warunkami podjąć decyzję o włączeniu się do grupy sygnatariuszy.

Zobowiązania sygnatariuszy Porozumienia są powiązane z ramami polityki klimatyczno–energetycznej Unii Europejskiej: pakiet klimatyczno–energetyczny do roku 2020 obowiązujący sygnatariuszy, którzy przystąpili w latach 2008–2015. i unijne ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030, a także unijna strategia adaptacji do zmian klimatu, obowiązujące sygnatariuszy, którzy przystąpili po roku 2015.

Sygnatariusze Porozumienia zobowiązują się do przyjęcia zintegrowanego podejścia zmierzającego do ograniczenia zmian klimatu i adaptacji do nich. W ciągu dwóch lat od przystąpienia są oni zobowiązani do opracowania planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu zmierzających do ograniczenia emisji CO2 przynajmniej o 40% do roku 2030 oraz zwiększenia odporności na zmiany klimatu.

 

Przystąp jako sygnatariusz


WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE


10387 Znalezione wyniki

Elementy/strona

Sygnatariusze Populacja Zobowiązania Status Data przystąpienia
Yenisehir, TR 266117 2030 ADAPT 2020
Moaña, ES 19399 2030 ADAPT 2020
ALCÁNTARA, ES 1420 2030 ADAPT 2020
Castellfollit de Riubregós, ES 161 2030 ADAPT 2020
Ponteceso, ES 5565 2030 ADAPT 2020
SOLOSANCHO, ES 839 2030 ADAPT 2020
МІСТО ТЕПЛОДАР, ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, UA 10354 2030 ADAPT 2020
Valdoviño, ES 6613 2030 ADAPT 2020
Slatina, HR 13686 2030 ADAPT 2020
Sevan , AM 26004 2030 ADAPT 2020
Moraleja, ES 6746 2030 ADAPT 2020
Ciudad Juárez, MX 0 2030 ADAPT 2020
Améscoa Baja, ES 724 2030 ADAPT 2020
Oímbra, ES 1766 2030 ADAPT 2020
Trofa, PT 38418 2030 ADAPT 2020
Boimorto, ES 2022 2030 ADAPT 2020
Pontedeume, ES 7777 2030 ADAPT 2020
Valle Gran Rey , ES 4564 2030 ADAPT 2020
Hódmezővásárhely , HU 43344 2030 ADAPT 2020
Brescia, IT 198000 2030 ADAPT 2020
Villamayor de Monjardin, ES 120 2030 ADAPT 2020
Cres, HR 2879 2030 ADAPT 2020
Lerín, ES 1725 2030 ADAPT 2020
Les Cabanyes, ES 964 2030 ADAPT 2020
Gondomar, ES 15445 2030 ADAPT 2020