Sygnatariusze

Porozumienie Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii jest otwarte dla wszystkich władz lokalnych demokratycznie ukonstytuowanych przez wybieralnych przedstawicieli, bez względu na wielkość i stopień wdrożenia zasad dotyczących energii i klimatu.

Lokalne władze sąsiednich małych i średnich społeczności mogą także pod pewnymi warunkami podjąć decyzję o włączeniu się do grupy sygnatariuszy.

Zobowiązania sygnatariuszy Porozumienia są powiązane z ramami polityki klimatyczno–energetycznej Unii Europejskiej: pakiet klimatyczno–energetyczny do roku 2020 obowiązujący sygnatariuszy, którzy przystąpili w latach 2008–2015. i unijne ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030, a także unijna strategia adaptacji do zmian klimatu, obowiązujące sygnatariuszy, którzy przystąpili po roku 2015.

Sygnatariusze Porozumienia zobowiązują się do przyjęcia zintegrowanego podejścia zmierzającego do ograniczenia zmian klimatu i adaptacji do nich. W ciągu dwóch lat od przystąpienia są oni zobowiązani do opracowania planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu zmierzających do ograniczenia emisji CO2 przynajmniej o 40% do roku 2030 oraz zwiększenia odporności na zmiany klimatu.

 

Przystąp jako sygnatariusz


WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE


9826 Znalezione wyniki

Elementy/strona

Sygnatariusze Populacja Zobowiązania Status Data przystąpienia
Unione Tresinaro Secchia, IT 81753 2030 ADAPT 2019
VEDRA, ES 5046 2030 ADAPT 2019
XUNQUEIRA DE ESPADANEDO, ES 750 2030 ADAPT 2019
Lojeŭ, BY 11516 2030 ADAPT 2019
Voranava, BY 24900 2030 ADAPT 2019
Veszprém Megyei Önkormányzat, HU 175196 2030 ADAPT 2019
A POBRA DO BROLLÓN, ES 1685 2030 ADAPT 2019
XOVE, ES 3314 2030 ADAPT 2019
Tábor, CZ 33669 2030 ADAPT 2019
RIOTORTO, ES 1255 2030 ADAPT 2019
Sot de Chera, ES 375 2030 ADAPT 2019
ANTAS DE ULLA , ES 2008 2030 ADAPT 2019
MELÓN, ES 1 2030 ADAPT 2019
SOBER, ES 2301 2030 ADAPT 2019
As Nogais, ES 1100 2030 ADAPT 2019
Tudela, ES 35500 2030 ADAPT 2019
VILARIÑO DE CONSO , ES 558 2030 ADAPT 2019
BAÑOS DE MOLGAS , ES 1623 2030 ADAPT 2019
A TEIXEIRA, ES 332 2030 ADAPT 2019
PUNXIN , ES 699 2030 ADAPT 2019
Aranga, ES 1894 2030 ADAPT 2019
CONCELLO DE CARBALLEDA DE AVIA, ES 1300 2030 ADAPT 2019
SILLEDA , ES 8698 2030 ADAPT 2019
A MERCA, ES 1911 2030 ADAPT 2019
BENEIXIDA , ES 674 2030 ADAPT 2019