Sygnatariusze

Porozumienie Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii jest otwarte dla wszystkich władz lokalnych demokratycznie ukonstytuowanych przez wybieralnych przedstawicieli, bez względu na wielkość i stopień wdrożenia zasad dotyczących energii i klimatu.

Lokalne władze sąsiednich małych i średnich społeczności mogą także pod pewnymi warunkami podjąć decyzję o włączeniu się do grupy sygnatariuszy.

Zobowiązania sygnatariuszy Porozumienia są powiązane z ramami polityki klimatyczno–energetycznej Unii Europejskiej: pakiet klimatyczno–energetyczny do roku 2020 obowiązujący sygnatariuszy, którzy przystąpili w latach 2008–2015. i unijne ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030, a także unijna strategia adaptacji do zmian klimatu, obowiązujące sygnatariuszy, którzy przystąpili po roku 2015.

Sygnatariusze Porozumienia zobowiązują się do przyjęcia zintegrowanego podejścia zmierzającego do ograniczenia zmian klimatu i adaptacji do nich. W ciągu dwóch lat od przystąpienia są oni zobowiązani do opracowania planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu zmierzających do ograniczenia emisji CO2 przynajmniej o 40% do roku 2030 oraz zwiększenia odporności na zmiany klimatu.

 

Przystąp jako sygnatariusz


WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE


10173 Znalezione wyniki

Elementy/strona

Sygnatariusze Populacja Zobowiązania Status Data przystąpienia
Haría, ES 5123 2030 ADAPT 2019
TOMIÑO, ES 13464 2030 ADAPT 2019
Ultzama, ES 1655 2030 ADAPT 2019
VALENCIA DE ALCÁNTARA, ES 5437 2030 ADAPT 2019
Kehidakustány, HU 1187 2030 ADAPT 2019
Administration Communale de Court-St.-Etienne, BE 10609 2030 ADAPT 2019
Ala, IT 8824 2030 ADAPT 2019
BRAINE-L'ALLEUD, BE 40156 2030 ADAPT 2019
Gavere, BE 12805 2030 ADAPT 2019
Košice, SK 238750 2030 ADAPT 2019
Jezero, BA 1144 2030 ADAPT 2019
Foz, ES 10002 2030 ADAPT 2019
Zalacsány, HU 926 2030 ADAPT 2019
Comune di Valbrenta, IT 5101 2030 ADAPT 2019
Novo Goražde, BA 3117 2030 ADAPT 2019
Nemesbük , HU 696 2030 ADAPT 2019
Nova , HU 800 2030 ADAPT 2019
Primaria com. Zagarancea, MD 3502 2030 ADAPT 2019
Istočna Ilidža, BA 14437 2030 ADAPT 2019
BEGONTE, ES 3037 2030 ADAPT 2019
Teslić, BA 38536 2030 ADAPT 2019
Piedras Albas, ES 150 2030 ADAPT 2019
Porto Sant'Elpidio, IT 26338 2030 ADAPT 2019
Visoko, BA 39938 2030 ADAPT 2019
Cuntis, ES 4710 2030 ADAPT 2019