Sygnatariusze

Porozumienie Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii jest otwarte dla wszystkich władz lokalnych demokratycznie ukonstytuowanych przez wybieralnych przedstawicieli, bez względu na wielkość i stopień wdrożenia zasad dotyczących energii i klimatu.

Lokalne władze sąsiednich małych i średnich społeczności mogą także pod pewnymi warunkami podjąć decyzję o włączeniu się do grupy sygnatariuszy.

Zobowiązania sygnatariuszy Porozumienia są powiązane z ramami polityki klimatyczno–energetycznej Unii Europejskiej: pakiet klimatyczno–energetyczny do roku 2020 obowiązujący sygnatariuszy, którzy przystąpili w latach 2008–2015. i unijne ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030, a także unijna strategia adaptacji do zmian klimatu, obowiązujące sygnatariuszy, którzy przystąpili po roku 2015.

Sygnatariusze Porozumienia zobowiązują się do przyjęcia zintegrowanego podejścia zmierzającego do ograniczenia zmian klimatu i adaptacji do nich. W ciągu dwóch lat od przystąpienia są oni zobowiązani do opracowania planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu zmierzających do ograniczenia emisji CO2 przynajmniej o 40% do roku 2030 oraz zwiększenia odporności na zmiany klimatu.

 

Przystąp jako sygnatariusz


WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE


10038 Znalezione wyniki

Elementy/strona

Sygnatariusze Populacja Zobowiązania Status Data przystąpienia
Sirolo, IT 4078 2030 ADAPT 2019
O Rosal, ES 6249 2030 ADAPT 2019
A Estrada, ES 20661 2030 ADAPT 2019
Taboadela, ES 1443 2030 ADAPT 2019
Tiszalök Város Önkormányzata, HU 5379 2030 ADAPT 2019
CAMARIÑAS, ES 5322 2030 ADAPT 2019
FONTAINE-L'EVÊQUE, BE 17806 2030 ADAPT 2019
Kisvárda, HU 16924 2030 ADAPT 2019
Wavre, BE 34310 2030 ADAPT 2019
Béziers, FR 76493 2030 ADAPT 2019
Limbourg, BE 5858 2030 ADAPT 2019
Unione dei Comuni Savena - Idice, IT 45582 2030 ADAPT 2019
Nyírbogát , HU 3088 2030 ADAPT 2019
Yenimahalle, TR 663580 2030 ADAPT 2019
Vásárosnamény, HU 9105 2030 ADAPT 2019
Puurs-Sint-Amands, BE 25879 2030 ADAPT 2019
Chiny, BE 5175 2030 ADAPT 2019
Sada, ES 16000 2030 ADAPT 2019
Berlare, BE 15000 2030 ADAPT 2019
Mos, ES 15142 2030 ADAPT 2019
Unione Terre d'Acqua, IT 83432 2030 ADAPT 2019
Asipovičy, BY 47347 2030 ADAPT 2019
NIGRÁN, ES 17723 2030 ADAPT 2019
Bolu , TR 311810 2030 ADAPT 2019
Monte San Vito, IT 6815 2030 ADAPT 2019