Wspierający

Wspierający Porozumienie to organizacje typu no-profit (stowarzyszenia samorządów lokalnych lub regionalnych, grupy, lokalne i regionalne agencje energetyczne itp.) mające możliwość promowania Porozumienia Burmistrzów oraz mobilizowania i wspierania swoich członków i/lub lokalnych władz w celu realizacji zamierzeń Porozumienia Burmistrzów.

Podejmują one działania na swoim terytorium i w zakresie swojej specjalizacji (np. w dziedzinie energii, środowiska, wody, powietrza itd.) oraz na różnych poziomach sprawowania władzy (np. na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym), aby promować inicjatywę Porozumienia Burmistrzów i wspierać jego sygnatariuszy. Dysponując specjalistyczną wiedzą w zakresie ram regulacyjnych, prawnych i finansowych, niezależnie od tego, czy funkcjonują na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym, czy europejskim, udzielają oni idealnie dostosowanych do potrzeb sygnatariuszy porad i określają możliwości spotęgowania efektu przy wykorzystaniu istniejących inicjatyw.


Dołącz jako kibic

203 Znalezione wyniki

Elementy/strona

Wspierający Porozumienie Rodzaj Liczba wspieranych sygnatariuszy Rok podpisania
A.N.E.A - Neapolitan Agency for Energy and the Environment, IT Local or Regional Thematic Agency 1 2014
ABMEE Agency of Brasov for the Management of Energy and Environment, RO Local or Regional Thematic Agency 3 2014
AdEPorto - Agência de Energia do Porto , PT Local or Regional Thematic Agency 4 2018
AEEPM-Local Energy Agency Bucharest, RO Local or Regional Thematic Agency 4 2014
Aegean Energy and Environment Agency, GR Local or Regional Thematic Agency 0 2014
AESS, IT Local or Regional Thematic Agency 55 2015
Agencia Extremeña de la Energía, ES Local or Regional Thematic Agency 1 2015
AGENCIA LOCAL GESTORA DE LA ENERGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. (ALGE), ES Local or Regional Thematic Agency 1 2016
Agència Regional d'Energia de Terres de l'Ebre (ARETE), ES Local or Regional Thematic Agency 0 2014
AGENTIA LOCALA PENTRU EFICIENTA ENERGETICA SI MEDIU VASLUI, RO Local or Regional Thematic Agency 1 2015
Agenzia per l'energia del Friuli Venezia Giulia, IT Local or Regional Thematic Agency 2 2015
AGIRE - Energy Agency of the Province of Mantova, IT Local or Regional Thematic Agency 0 2014
AICCRE, IT Network of cities and/or regions 7 2010
AIET - Agencia Insular de Energía de Tenerife , ES Local or Regional Thematic Agency 0 2015
AIVC , BE Not-for-profit and/or non-governmental organisations 0 2016
Alba Local Energy Agency - ALEA, RO Local or Regional Thematic Agency 28 2014
ALDA - European Association for Local Democracy, FR Not-for-profit and/or non-governmental organisations 0 2016
Alec - Agence Locale de l'Energie et du Climat - agglomération bordelaise et Gironde, FR Local or Regional Thematic Agency 1 2014
ALERR_SEVAS, IT Local or Regional Thematic Agency 0 2014
ALESSCO-Local Energy Agency of the Province of Cosenza, IT Local or Regional Thematic Agency 10 2015
ALL-UKRAINIAN ASSOCIATION OF LOCAL GOVERNMENTS "ASSOCIATION OF UKRAINIAN CITIES", UA Not-for-profit and/or non-governmental organisations 21 2018
Alliance for Energy Efficiency and Renewables , MD Not-for-profit and/or non-governmental organisations 6 2015
Alliance in the Alps, AT Network of cities and/or regions 1 2010
Alpine Town of the Year, DE Network of cities and/or regions 0 2012
AMEMM - Agenţia de Management Energetic Maramureş, RO Local or Regional Thematic Agency 1 2016