Pochodzenie i rozwój

Porozumienie burmistrzów to największy na świecie ruch na rzecz lokalnego klimatu i energii na poziomie miast. Poniżej można znaleźć więcej informacji na temat tej inicjatywy w UE: jej historię, misję i wizję oraz osiągnięcia w liczbach.

Retrospekcja: początki inicjatywy Porozumienia Burmistrzów

Porozumienie Burmistrzów powstało w 2008 roku w Europie, a jego celem jest skupienie przedstawicieli władz samorządowych, które chcą dobrowolnie podjąć zobowiązanie realizacji unijnych celów w zakresie klimatu i energii oraz wykraczać poza te cele.

Inicjatywa ta nie tylko okazała się pierwszym tego rodzaju oddolnym działaniem związanym z energią i zmianami klimatu, ale także wielkim, wykraczającym poza oczekiwania sukcesem odniesionym w krótkim czasie.

Obecnie skupia ona pond 7000 jednostek administracji lokalnej i regionalnej z 57 krajów, które mogą korzystać z siły, jaką oferuje mający światowy zasięg, zrzeszający wielu interesariuszy ruch oraz stojące za nim wsparcie techniczne i metodologiczne zapewniane przez wyspecjalizowane biura.

Globalne Porozumienie Burmistrzów wykorzystuje doświadczenia zdobyte w ciągu ośmiu lat w Europie i poza nią oraz buduje w oparciu o kluczowe czynniki sukcesu tej inicjatywy: oddolne zarządzanie, wielopoziomowy model współpracy oraz kontekstowe ramy działania.

 

 • Pozytywny przykład związany z Porozumieniem Burmistrzów

  Zobacz etapy działań oraz osiągnięcia, jakie udało się zrealizować Porozumieniu Burmistrzów od wprowadzenia tej inicjatywy!

  • 2008

   Inicjatywa Porozumienia Burmistrzów została uruchomiona przez Komisję Europejską w 2008 roku, a jej celem jest angażowanie i wspieranie burmistrzów, aby podejmowali zobowiązania związane z realizacją unijnych celów w zakresie klimatu i energii.

  • 2011

   Sukces tej inicjatywy wkrótce wykroczył poza oczekiwania i w dalszym ciągu przyciąga kolejne władze lokalne i regionalne w Europie i poza nią. W październiku 2010 r. Porozumienie Burmistrzów skupiało przedstawicieli 2000 miast, co zachęciło Komisję Europejską do rozwinięcia podobnej inicjatywy w krajach unijnego Partnerstwa Wschodniego. Uruchomienie Porozumienia Burmistrzów Wschód miało miejsce w roku 2011, a teraz działa ono na Białorusi, Ukrainie, w Mołdawii, Armenii, Gruzji i Azerbejdżanie.
   www.soglasheniemerov.eu | info-east@eumayors.eu

  • 2012

   W roku 2012 Komisja Europejska rozszerzyła Porozumienie Burmistrzów na region południowy krajów objętych Europejską Polityką Sąsiedztwa, uruchamiając projekt CES-MED. Inicjatywa „Cleaner Energy-Saving Mediterranean Cities” (CES-MED) pomaga władzom miast przystąpić do Porozumienia Burmistrzów oraz podjąć zobowiązanie dotyczące przestrzegania ambitnych zasad zrównoważonego rozwoju. CES-MED dysponuje biurami w Algierii, Egipcie, Izraelu, Jordanii, Libanie, Maroku, Palestynie i Tunezji.
   www.ces-med.eu | info-south@eumayors.eu

  • 2014

   Komisja Europejska uruchomiła inicjatywę Mayors Adapt. Jej zasady są tożsame z zasadami działania Porozumienia Burmistrzów i jako inicjatywa siostrzana skoncentrowała się na przystosowaniu się do zmian klimatycznych. Zachęcała ona samorządy do wykazywania się przywództwem w zakresie takiego przystosowania i wspierała je w opracowywaniu i wdrażaniu strategii przystosowania lokalnego.

  • 2015


   Inicjatywy Porozumienie Burmistrzów i Mayors Adapt oficjalnie połączyły się w czasie ceremonii, która miała miejsce 15 października 2015 r. w Parlamencie Europejskim. Nowe Porozumienie Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii, którego cele i kierunki zostały zdefiniowane wspólnie z miastami w procesie konsultacji, jest bardziej ambitne i ma szerszy zakres. Miasta będące jego sygnatariuszami zobowiązują się teraz do aktywnego wspierania procesu wdrażania unijnego celu polegającego na obniżeniu emisji gazów cieplarnianych do roku 2030 o 40%, zgadzają się przyjąć zintegrowane podejście do ograniczania zmian klimatycznych oraz przystosowywania się do nich oraz zapewnienia dostępu do bezpiecznej, zrównoważonej i ekonomicznej energii dla wszystkich.

   Kilka tygodni później w czasie szczytu klimatycznego w Paryżu wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Maroš Sefčovič zapowiedział geograficzne rozszerzenie Porozumienia Burmistrzów na rzecz Klimatu i Energii poprzez otwarcie nowych biur regionalnych w Afryce Subsaharyjskiej, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Japonii, Indiach, Chinach oraz Azji południowo-wschodniej.


  • 2016

   W czerwcu 2016 roku dla Porozumienia Burmistrzów zaczęła się nowa, ważna faza w jego historii związana z decyzją o połączeniu sił z inną inicjatywą przedstawicieli miast, jaką jest Compact of Mayors. Wynikająca z tego połączenia inicjatywa „Porozumienie Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii” jest największym ruchem samorządów zobowiązujących się do wykraczania poza krajowe cele dotyczące klimatu i energii. Globalne Porozumienie Burmistrzów, działając w całkowitej zgodzie z celami zrównoważonego rozwoju opublikowanymi przez ONZ oraz zasadami sprawiedliwości klimatycznej, będzie stawiać czoła trzem podstawowym problemom, jakimi są: konieczność ograniczania zmian klimatycznych, przystosowanie się do niekorzystnych skutków zmian klimatycznych oraz powszechny dostęp do bezpiecznych, czystych i ekonomicznych źródeł energii.
   Nim to nastąpi, Porozumienie Burmistrzów w dalszym ciągu rozszerza swój zasięg na świecie, otwierając biuro Porozumienia Burmistrzów w regionie Afryki Subsaharyjskiej.
   helpdesk@comssa.org

Rozpoczęcie działalności globalnej

W roku 2017 zostają otwarte regionalne biura Porozumienia w Ameryce Północnej, Ameryce Środkowej i regionie Karaibów, Chinach i Azji południowo-wschodniej oraz Japonii, które uzupełnią sieć biur już istniejących.