Grupa praktyków

Grupa praktyków

Porozumienie Burmistrzów to inicjatywa dla miast kształtowana przez miasta. Grupa praktyków łączy miasta, regiony i specjalistów zajmujących pozycję liderów w zakresie zmniejszenia wpływu na środowisko i przystosowania się do zmian klimatycznych w całej Europie oraz stwarza im możliwość przyczynienia się do konsolidacji i rozwoju inicjatywy.

Członkowie grupy dzielą się doświadczeniami i fachową wiedzą w zakresie zmniejszenia wpływu na środowisko i przystosowania się do zmian klimatu oraz dostępu do energii na poziomie lokalnym. Zachęca się ich także do wnoszenia wkładu w zakresie kluczowych działań metodologicznych i strategicznych inicjatywy. W zależności od tematów specjaliści w zakresie przystosowania do zmian klimatycznych i/lub zmniejszania wpływu na środowisko są proszeni o wskazywanie konkretnych wyzwań, zarówno jeśli chodzi o konkretną metodologię działania Porozumienia oraz bardziej ogólne wytyczne dotyczące przyszłych zmian.