Pomoc dla społeczności

Partnerzy i powiązane inicjatywy

Porozumienie Burmistrzów nie jest inicjatywą działającą samotnie. Przeciwnie, współpracuje ono blisko z twórcami szerokiej gamy przedsięwzięć, polityk i inicjatyw podejmowanych przez partnerów z instytucji europejskich, administracji publicznej i sieci takich jednostek oraz innych organizacji europejskich i międzynarodowych. Biuro Porozumienia Burmistrzów bezpośrednio współpracuje z tym partnerami i uczestniczy w popieranych przez nich inicjatywach, aby zagwarantować, że przyniosą one korzyść społeczności Porozumienia oraz aby koordynować wszystkie wysiłki i wspólnie wspierać lokalne działania na rzecz klimatu i energii.

Kluczowi partnerzy z instytucji Unii Europejskiej zapewniają inicjatywie Porozumienia Burmistrzów szczególne wsparcie.

Related initiatives

Institutional partners

  • Nazwa: CoR - Committee of the Regions
  • Łącze: http://cor.europa.eu/en
  • The Committee of the Regions (CoR) is the political assembly that provides local and regional authorities with a voice at the heart of the European Union.

  • Nazwa: EASME - Executive agency for SMEs
  • Łącze: http://ec.europa.eu/easme/
  • EASME is the agency managing several of the EU programs that can provide funding opportunities to implement policies related to the Covenant’s objectives.

  • Nazwa: EEA - European Environment Agency
  • Łącze: http://www.eea.europa.eu/
  • The EEA is an agency of the European Union. Its task is to provide independent information on the environment to those involved in developing, adopting, implementing and evaluating environmental policies.

  • Nazwa: EIB - European Investment Bank
  • Łącze: http://www.eib.org/
  • The EIB is the EU bank, owned by the Member States. One of its four priorities is specifically dedicated to climate action. Covenant of Mayors stakeholders can contact EIB to explore funding options and advices for their projects.