Przystąp jako koordynator

Porozumienie Burmistrzów łączy wszystkie poziomy zarządzania oraz organizacje wspierające, agencje i stowarzyszenia, które chcą przystąpić do inicjatywy, aby przyspieszyć lokalne działania w zakresie klimatu i energii. Poniżej podajemy informacje dotyczące przyłączenia się do naszej inicjatywy.

Koordynatorzy Porozumienia mogą zobowiązać się do wspierania na wiele sposobów sygnatariuszy w swoim geograficznym obszarze działania. Na przykład w zakresie: promocji Porozumienia Burmistrzów, technicznego i/lub finansowego wsparcia w celu wprowadzania i rozwijania planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu, rozwijania kontaktów pomiędzy sygnatariuszami Porozumienia. Wszystkie stosowne działania wspierające lokalne inicjatywy na rzecz klimatu i energii.

Więcej szczegółów znajduje się tutaj.


Kto może wziąć udział?

Prowincje, regiony, obszary metropolitalne, związki władz lokalnych, ministerstwa krajowe… Każdy podmiot władzy publicznej, który oficjalnie zobowiąże się do zapewniania sygnatariuszom Porozumienia strategicznych wytycznych oraz wsparcia finansowego i technicznego zostanie oficjalnie uznany za koordynatora porozumienia.

W przypadku konieczności uzyskania dalszych wyjaśnień należy się kontaktować z biurem pomocy koordynatorów Porozumienia pod adresem coordinators@eumayors.eu.

Lista koordynatorów

Jak przystąpić?

Organy administracji publicznej zainteresowane uzyskaniem statusu koordynatora Porozumienia powinny podjąć następujące czynności:

KROK 1

Wypełnić i przesłać formularz rejestracyjny on-line, aby możliwe było wstępne sprawdzenie możliwości przyjęcia do grona koordynatorów

KROK 2

Wypełnić i podpisać zobowiązanie przesłane przez biuro Porozumienia Burmistrzów (po potwierdzeniu, że kandydat ma prawo zostać koordynatorem);

KROK 3

Po otrzymaniu podpisanego zobowiązania biuro Porozumienia Burmistrzów utworzy profil internetowy organu administracji publicznej. Dzięki niemu możliwy będzie aktywny udział w społeczności Porozumienia Burmistrzów oraz ułatwi on wspieranie powiązanych z nim sygnatariuszy.

Dlaczego warto się przyłączyć?

Status koordynatora Porozumienia wiąże się z licznymi korzyściami:

Kiedy przystąpić?

Koordynatorzy Porozumienia mogą przystąpić do Porozumienia Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii w dowolnym czasie, wypełniając formularz rejestracyjny zamieszczony w prawej części tej strony.