Przystąp jako sygnatariusz

Porozumienie Burmistrzów łączy wszystkie poziomy zarządzania oraz organizacje wspierające, agencje i stowarzyszenia, które chcą przystąpić do inicjatywy, aby przyspieszyć lokalne działania w zakresie klimatu i energii. Poniżej podajemy informacje dotyczące przyłączenia się do naszej inicjatywy.

Lokalne władze odgrywają czołową rolę w procesie zmniejszenia wpływu na środowisko i przystosowania do zmian klimatycznych. Udział w Porozumieniu Burmistrzów na rzecz Klimatu i Energii stanowi dla nich wsparcie w tych procesach, dzięki któremu zyskują uznanie, materiały i możliwości nawiązywania kontaktów, co jest niezbędne, aby przenieść na następny poziom zobowiązania dotyczące energii i klimatu.


Kto może wziąć udział?

Porozumienie Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii jest otwarte dla wszystkich władz lokalnych demokratycznie ukonstytuowanych przez wybieralnych przedstawicieli, bez względu na wielkość i stopień wdrożenia zasad dotyczących energii i klimatu.

Sąsiadujące małe i średnie władze lokalne mogą także w pewnych okolicznościach zadecydować o przystąpieniu do Porozumienia w charakterze grupy sygnatariuszy i złożeniu wspólnego planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu bądź to przez przyjęcie zobowiązań indywidualnych (opcja 1), bądź też zbiorowych (opcja 2) do ograniczenia emisji CO2 o 40% i zwiększenia odporności na zmiany klimatu - więcej informacji można znaleźć w sekcji FAQ strony internetowej Porozumienia

Lista sygnatariuszy

Jak przystąpić?

Aby przystąpić do tego silnie rozwijającego się ruchu, władze lokalne powinny podjąć następujące kroki:

 

KROK 1

Przedstawić inicjatywę Porozumienia Burmistrzów na rzecz Klimatu i Energii radzie gminy. Aby ułatwić dyskusję w radzie, można tutaj pobrać zobowiązanie.

KROK 2

Po przyjęciu uchwały przez radę gminy, udzielić upoważnienia burmistrzowi lub równorzędnemu przedstawicielowi rady do podpisania zobowiązania w ramach Porozumienia.

KROK 3

Po podpisaniu, podać informacje online i przesłać należycie podpisany dokument zobowiązania w ramach Porozumienia. Proszę zwrócić uwagę na kolejne kroki przedstawione w załączniku do zobowiązania w ramach Porozumienia i często zadawanych pytaniach.

Dlaczego warto się przyłączyć?

Sygnatariusze Porozumienia Burmistrzów podają wiele powodów, dla których warto do niego przystąpić. Należy do nich:

Kiedy przystąpić?

Władze lokalne mogą podpisać Porozumienie Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii w dowolnym momencie.

Zaleca się dostosowanie lokalnych działań związanych z planowaniem do procesów sprawozdawczych Porozumienia, w celu osiągnięcia synergii i ułatwienia procesu planowania.