Materiały w zakresie przystosowania

Materiały w zakresie przystosowania

Biuro Porozumienia Burmistrzów w Europie często we współpracy z instytucjami europejskimi lub krajowymi oraz innymi zainteresowanymi stronami oferuje wsparcie online i offline, a także umożliwia sygnatariuszom uczenie się od siebie nawzajem. Niezależnie od tego, czy prace nad przystosowaniem się do zmian klimatu są dopiero rozpoczynane, czy też plan w zakresie przystosowania jest już wdrażany lub monitorowany, społeczność Porozumienia służy swoją pomocą.

Narzędzie wspierające miejskie działania przystosowawcze opracowane wspólnie przez Biuro Porozumienia Burmistrzów w Europie i Europejską Agencję Środowiska stanowi dla społeczności Porozumienia ważny materiał w zakresie przystosowania. Pomaga ono w przejściu wszystkich kroków niezbędnych do opracowania i wdrożenia strategii w zakresie przystosowania i odsyła do cennych materiałów i narzędzi poradnikowych. Zostało ono przetestowane i zatwierdzone przez miasta sygnatariuszy Porozumienia.

 uast logo 0uast2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leaflet

PRZYGOTUJ SIĘ NA POWODZIE, FALE UPAŁÓW I INNE SKUTKI ZMIAN KLIMATYCZNYCH

Daj się zainspirować działaniom przystosowawczym miast i regionów należących do Porozumienia Burmistrzów!

> https://www.eumayors.eu/support/library.html

Przydatne łącza

wskazówki można znaleźć w instrukcji dotyczącej planów SECAP, natomiast szablon informacyjny i instrukcje pomagają sygnatariuszom Porozumienia nadać odpowiednią strukturę ich działaniom w zakresie przystosowania do zmian klimatu.

W Bibliotece witryny miasta sygnatariusze mogą także znaleźć liczne studia przypadków zawierające wypróbowane i przetestowane przykłady.


Jak sfinansować działania przystosowawcze?

W interaktywnym przewodniku po funduszach Porozumienia można znaleźć najbardziej odpowiedni program pozyskiwania środków lub finansowania, natomiast informacje i wskazówki na ten temat dostępne są w broszurach i seminariach internetowych Porozumienia.

W serwisie Moje Porozumienie stanowiącym obszar ograniczonego dostępu, który jest przeznaczony dla społeczności Porozumienia, można kontaktować się z innymi osobami za pomocą forów dyskusyjnych oraz znajdować dalsze materiały dostępne w bibliotece Porozumienia. Serwis Moje Porozumienie zawiera także specjalny moduł e–learningowy dotyczący przystosowania do zmian klimatu, a dzięki narzędziu edukacyjnemu służącemu do wzajemnej nauki można prosić o pomoc inne osoby.