Instrumenty finansowania

Możliwości finansowania planów działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu

Dostęp do finansowania stanowi klucz umożliwiający przekształcenie ambitnych planów w przedsięwzięcia. Strona poświęcona instrumentom finansowym zapewnia społeczności Porozumienia Burmistrzów jasne i praktyczne informacje dotyczące możliwości pozyskania środków i finansowania.

W interaktywnym przewodniku po źródłach finansowania zebrano informacje dotyczące inicjatyw finansowych realizowanych pod kierunkiem Unii Europejskiej, państw członkowskich i najważniejszych instytucji finansowych takich jak Europejski Bank Inwestycyjny. W przewodniku tym znajdują się także informacje dotyczące usług wspierających i innowacyjnych programów finansowych.

W części zawierającej najbardziej przydatne łącza zebrano stosowne dla społeczności Porozumienia publikacje dotyczące finansowania, w tym przykłady najciekawszych przypadków oraz wnioski.

Kolejne publikacje przeznaczone dla społeczności Porozumienia Burmistrzów znajdują się w zamkniętej części witryny (MyCovenant).


Interaktywny przewodnik po źródłach finansowania


WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE Wyczyść wszystkoURBIS

URBIS jest nową platformą doradztwa w zakresie inwestycji miejskich w ramach Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI). Platforma URBIS została utworzona w celu udzielania wsparcia doradczego władzom miejskim, aby ułatwić, przyspieszyć i odblokować przedsięwzięcia, programy i platformy inwestycji miejskich. Platforma URBIS została opracowana we współpracy z Komisją Europejską (Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej) oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w kontekście unijnego punktu kompleksowej obsługi dla miast oraz w celu wsparcia ambicji określonych w agendzie miejskiej UE.

Przydatne łącza

W tej części zebrano najważniejsze publikacje, w tym najlepsze praktyki pochodzące ze społeczności Porozumienia Burmistrzów, zdobyte doświadczenia i przydatne sprawozdania najważniejszych instytucji UE. Kolejne publikacje są przeznaczone tylko dla społeczności Porozumienia Burmistrzów i można je znaleźć w bibliotece materiałów w części zamkniętej (MyCovenant) tej witryny internetowej.

We have notably developed a series of 4 leaflets to guide you through the wide variety of financing and funding opportunities for your energy and climate actions:

financing 4 leaflets 500x

  1. Innovative Financing Schemes

  2. Project Development Assistance

  3. EU Funding Programme

  4. Financial Institutions Instruments

And also...