Ubóstwo energetyczne

Łagodzenie ubóstwa energetycznego

Zgodnie z założeniami ramowymi Porozumienia Burmistrzów w Europie obowiązującymi do 2030 r. sygnatariusze zobowiązują się nie tylko do podejmowania działań w zakresie łagodzenia zmian klimatu i dostosowywania się do jego nieuniknionych skutków, ale także do zapewnienia wszystkim bezpiecznego, zrównoważonego dostępu do energii po przystępnych cenach. W kontekście europejskim oznacza to podjęcie działań mających na celu łagodzenie ubóstwa energetycznego. Poprzez łagodzenie ubóstwa energetycznego sygnatariusze Porozumienia mogą poprawić jakość życia obywateli i stworzyć bardziej sprawiedliwe i integracyjne społeczeństwo.

Czym jest ubóstwo energetyczne?

Ubóstwo energetyczne można zdefiniować jako:

niemożność realizacji podstawowych zdolności w bezpośrednim lub pośrednim wyniku niewystarczającego dostępu do przystępnych cenowo, niezawodnych i bezpiecznych usług energetycznych oraz przy uwzględnieniu dostępnych, rozsądnych alternatywnych środków realizacji tych możliwości.

R.Day , G.Walker, N.Simcock, Conceptualising energy use and energy poverty using a capabilities framework, Energy Policy 93 (2016)

W praktyce oznacza to, że obywatele znajdujący się w trudnej sytuacji albo nie mają dostępu do usług energetycznych, albo korzystanie z tych usług osłabia ich możliwość dostępu do innych podstawowych usług. Ubóstwo energetyczne może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia, dobrostanu, włączenia społecznego i jakości życia. Ubogie energetycznie gospodarstwa domowe doświadczają niewystarczającego poziomu niektórych podstawowych usług energetycznych, np. związanych z oświetleniem, ogrzewaniem/chłodzeniem, używaniem urządzeń, transportem i wielu innych. Z tego względu ubóstwo energetyczne musi być brane pod uwagę w wielu obszarach polityki, w tym w polityce społecznej, gospodarczej oraz oczywiście w polityce klimatycznej i środowiskowej.

Wyzwanie związane z ubóstwem energetycznym w Europie

Ubóstwo energetyczne jest złożonym zagadnieniem, a zarówno oszacowanie jego obecnego poziomu w europejskich gminach, jak i wpływu na życie obywateli nie jest łatwym zadaniem. Szacuje się, że co dziesiąty obywatel cierpi z powodu ubóstwa energetycznego. Dane liczbowe pokazują, że w Europie:

57 milionów ludzi nie jest w stanie ogrzać zimą domów [1]

104 miliony ludzi nie jest w stanie zapewnić sobie komfortu latem [1]

52 miliony ludzi boryka się z opóźnieniami w regulowaniu rachunków za energię [1]

10 milionów ludzi musi iść pieszo ponad 30 minut, aby dojść do środków transportu publicznego [2]

[1] https://www.energypoverty.eu/  [2] http://www.docutren.com/pdf/boletin/[IIIA%201440].pdf

Świadomość ubóstwa energetycznego w Europie rośnie i została uznana za priorytet polityki przez szereg instytucji UE, w szczególności w pakiecie legislacyjnym Komisji Europejskiej 'Czysta energia dla wszystkich Europejczyków'. W ramach starań Komisji Europejskiej na rzecz rozwiązania problemu ubóstwa energetycznego we wszystkich państwach UE w 2018 roku utworzono Europejskie Obserwatorium Ubóstwa Energetycznego (EPOV). EPOV istnieje w celu poprawy pomiaru, monitorowania oraz dzielenia się wiedzą i najlepszymi praktykami w zakresie ubóstwa energetycznego. Więcej informacji na temat EPOV można znaleźć tutaj.

Europejski Zarząd Porozumienia Burmistrzów i EPOV łączą siły, aby zająć się problemem ubóstwa energetycznego. Te dwie inicjatywy finansowane przez Komisję Europejską będą wspierać władze lokalne i regionalne w całej Europie w łagodzeniu ubóstwa energetycznego poprzez dzielenie się wiedzą i zasobami w celu budowania lokalnych możliwości.

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z naszą ulotką na temat ubóstwa energetycznego